ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก) 22 ก.ย. 65
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก) 22 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (เทศบาลตำบลบ้านซ่อง) 20 ก.ย. 65
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (เทศบาลตำบลบ้านซ่อง) 20 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (เทศบาลตำบลบ้านซ่อง) 20 ก.ย. 65
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.65 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (เทศบาลตำบลบ้านซ่อง) 20 ก.ย. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (เทศบาลตำบลบ้านซ่อง) 20 ก.ย. 65
ทต.บ้านซ่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - สารบรรณกลางหน่วยงาน (เทศบาลตำบลบ้านซ่อง) 20 ก.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.